Monthly Archives: Tháng Mười Một 2015

CÙNG XEM CÁCH NGƯỜI TA BIẾN LÁ DỨA THÀNH… VẢI DA ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Thay vì vất lá của quả dứa (thơm) sau khi thu hoạch đi như một loại rác thải nông nghiệp, thì họ lại tái chế chúng thành vải da theo một phương pháp hết sức tiết kiệm… _______ Nguồn: The Broccoli Industry